Pyöräilykaupunki?

Millaista on pyöräillä eri maissa ja kaupungeissa? Vaikka tässä esiteltävät kaupungit eivät sinänsä kiinnostaisi, kannattaa silti lukea, sillä niistä pitäisi saada hyviä vertailukohtia pyöräilyoloihin eri maissa. Niitä on myös hyvä verrata omaan kotikaupunkiin, tai Suomen kaupunkeihin yleensä.

Pyöräilyolojen kehittäminen

by admin on 28.4.2013 · 0 comments

Tämä kirjoitukseni julkaistiin JYPS:in jäsenlehdessä kevääällä 2013, mutta laitan sen laajempaankin jakeluun tätä kautta.

Seuraan on liittynyt viime vuonna todella paljon uusia jäseniä, tervetuloa! Ennen kaikkea on miellyttävää nähdä, että takavuosina tekemämme linjanveto siitä, että JYPS toimii laaja-alaisena pyöräilyseurana sekä kilpailijoille että työmatka- ja vapaa-ajanpyöräilijöille oli oikeaan osunut. Tätä kautta olemme saaneet seuraan lisää osaamista ja monipuolisesti pyöräilyä harrastavia toimijoita. Vaikka laaja-alaisessa seurassa on ongelmia palvella kaikkia osa-alueita parhaalla mahdollisella tavalla, näkisin, että tällainen seura on kuitenkin aivan valtava pyöräilytietouden sulatusuuni, ja sen osaamisesta voi halutessaan saada itselleen todella paljon hyötyjä.

milanojoulukuu

Joulukuinen pyörätienjatke Milanossa.

Laajan seuran vahvuutena on myös se, että aina riittää henkilöitä, joilla on mahdollisuuksia ja aikaa etsiä ja hakea lisäosaamista maailmalta niin kisapuolelle kuin kaikkeen muuhunkin pyöräilyyn liittyvään. Aktiivisessa seurassa nämä uudet tiedot leviävät nopeasti laajalle ja hyödyttävät kaikkia. Tästä yhtenä osoituksena on JYPS:in tänä keväänä yhdessä Suomen Pyöräilyunionin (SPU:n) kanssa ensimmäisenä Suomessa aloittama valtakunnallinen pyöräilynohjaajakoulutus.

Pyöräilynedistämiseen paljon lisää voimaa

JYPS:in profiili ammattimaisena pyöräilyolojen puolestapuhujana on viime vuosina kasvanut suuresti. Nykyisin jo aika tavalla huvittaa pyöräilynedistämisen alkutaipaleella kokemamme arvostus: “No nuo nyt on noita kortonkipukuisia koheltajia, joiden puheista ei kannata välittää”. Nykyisin ilmapiiri on aivan toinen; olemme lukuisilla kaupungin sidosryhmälistoilla, ja kalenterissa on koko ajan useita neuvotteluvarauksia. Kun vielä välillä pitää hiukan puoliaan, ja tarjoaa omia näkemyksiään kaikkialle missä niistä on hyötyä, olemme olleet talven mittaan mukana mitä moninaisimmissa neuvonpidoissa: viheralueiden suunnittelussa, valaistusasioiden miettimisessä, liikenneturvallisuustyöryhmässä ja -seminaarissa, Kankaan alueen suunnittelussa, Baanan ideoinnissa ja esikatselmuksessa, uuden pyöräväyläverkon tavoitetilan suunnittelussa, uuden pyöräilykartan valmistelussa, Laukaantien remonttisuunnitelmissa, keskustan kaavoitustilaisuudessa ja monissa muissa…

[Jatkuu…Lue koko teksti…]

Facebooktwitter

{ 0 comments }

Miksi Oulu on Suomen paras pyöräilykaupunki? Mitä siellä on tehty eri lailla? Kahden aiemmin tekemäni pyöräily-ystävällisyyskartoituksen (Wien ja Sevilla) jälkeen oli aika laatia vastaava selvitys Suomen suosituimmasta pyöräilykaupungista, jossa pyöräilyn kulkutapaosuus on lähes kaksinkertainen (22 %) muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna. Ilmeisesti siellä on siis osattu tehdä jotain oikein. Raportti on jälleen laadittu pdf-muotoon ja se löytyy tästä linkistä.

oulu_kavelykatu

Oulun keskustaa

Raporttia kannattaa verrata Sevillan ja Wienin vastaaviin, vaikka kaupungit ovat huomattavasti Oulua suurempia. Mitkään näistä kaupungeista eivät ole varsinaisia pyöräilykaupunkeja, mutta ovat kuitenkin yrittäneet pysyä kehityksen mukana, kukin hyvin eri tavalla. Aiemmat raportit löytyvät tästä:

Wienin pyöräily-ystävällisyyskartoitus. , Sevillan pyöräily-ystävällisyyskartoitus.

PS

Oulun pyöräilyoloista ja niiden kehittämisestä on julkaistu myös laaja ja hyvä diplomityö (Pekka Tahkola, 2010 http://www.topsy.com/pxx.fi/diplomityo_pekka_tahkola.pdf). Jätin tarkoituksella tämän dokumentin laajemman lukemisen oman pyöräily-ystävällisyysarvioni laatimisen jälkeen tapahtuvaksi. Oli mielenkiintoista katsoa, kuinka näkemyksemme korreloisivat. Aika pitkälle olimme samaa mieltä, mutta muutamissa asioissa näkemyksemme näyttivät eroavan. Miettiessäni syytä moiseen, selvisi, että oikeastaan olimme vain asettaneet riman eri korkeudelle, siitä osa risteävistä kommenteistamme johtui. Seuraavassa hiukan tarkennusta.

[Jatkuu…Lue koko teksti…]

Facebooktwitter

{ 3 comments }

Olin Sevillassa 2011 Velo-City -konferenssissa ja olin matkalla kaikkiaan kaksi viikkoa. Laadin kaupungista pyöräily-ystävällisyyskartoituksen, joka kertoo melko kattavasti millaista siellä on pyöräilllä ja kuinka 5 vuodessa melkein nollasta rakennettu pyöräilykaupunki toimii. Dokumentti on ladattavissa pdf-muodossa tästä:

Pyörätie Sevillan tiedepuiston edestä

Facebooktwitter

{ 0 comments }

Olin syyskuussa 2009 Wienissä reilun viikon tutustumassa kaupungin pyöräilyoloihin. Kaupungin lisäksi tutustuin hiukan maaseutuun ja Tonavan pyörämatkailureittiin välillä Wien-Bratislava. Millaista pyöräily miljoonakaupungissa on? Onko Wien jo oikea pyöräilykaupunki? Se selviää seuraavasta linkistä, josta voit ladata raportin pdf-muodossa.

Wien on puistojen kaupunki.

Facebooktwitter

{ 0 comments }